Тенденции

Свобода совісті

Forbidden

You do not have permission to access / a / 37284 / svoboda-sovesti-i-veroispovedaniya on this server.

Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

СВОБОДА СОВІСТІ

Знайдено 4 визначення терміна СВОБОДА СОВІСТІ

1. Право людини на незалежність внутрішнього духовного життя і можливість самому визначати свої переконання. 2. Право людини мати (вибирати і змінювати) будь-яку релігію або не сповідувати ніякої.

право самостійного вибору людиною своєї світоглядної позиції, в тому числі ставлення до релігії і вільнодумства. Це право закріплено в міжнародних правових актах. У «Паризької хартії для нової Європи», прийнятої 21 листопада 1990 р записано: «Ми підтверджуємо, що без будь-якої дискримінації кожна людина має право на свободу думки, совісті, релігії і переконань, свободу вираження своєї думки». Конституція Казахстану також гарантує свободу віросповідань як право кожного громадянина вільно обирати, мати і поширювати релігійні й атеїстичні переконання, сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої. Свобода совісті нічого спільного не має з проявами релігійного екстремізму.

право громадян сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, відправляти реліт, культи або вести атеістічен. пропаганду. Таке марксіст.-Ленін. розуміння С. с. і її визначення, що міститься в Конституції СРСР. С. с. - органічного. невід'ємна сост. частина сов. соціалістичної. демократії, включає в себе: рівноправність громадян, незалежно від їх ставлення до релігії; рівність всіх релігій перед законом; відсутність якого б то не було примусу щодо сповідання або неісповеданія релігії; заборона змусить, зборів на користь церкви; невтручання гос-ва у внутр. (Богослужбові, канонічні) справи церкви; невтручання церкви у справи гос-ва. С. с. означає також свободу атенстіч. пропаганди, яка виключає образу реліт, почуттів віруючих, заборона порушення ворожнечі та ненависті в зв'язку з реліг. віруваннями. Марксіст.-Ленін. розуміння С. с. в корені відрізняється від буржуазного. Бурж. С. с., Зазначав К. Маркс, «не є нічим більшого, як терпимість до всіх можливих видів релігійної свободи совісті» (т. 19, с. 30). С. с. в умовах капіталізму і понині пригнічується. Вона здійснюється тільки в умовах соціалізму. Так, в СРСР С. с. не тільки проголошується, а й гарантується. Гарантії її багатобічні. Це -відділення церкви від гос-ва; загальнодоступність для всіх громадян освіти і культури; відділення школи від церкви; секуляризація церк. власності; надання віруючим певних матеріальних умов, необхідних для задоволення їх реліг. потреб (передача в безоплатне користування молитов. будівель і культового майна, що є власністю гос-ва, надання можливості для видання церк. літ-ри, богослужбових книг і т. п.). С. с. гарантується статтею 52 Конституції СРСР, а також системою держ. контролю за дотриманням законодавства радянського про культи.

яскравий приклад демагогії, заснованої на неправильному (брехливому) застосуванні слів, наприклад: комуністична принциповість, центральне розвідувальне управління, поділ влади і т.п ..

Навіювання беззахисному дитині, не здатна самостійно розібратися в суті суспільного феномена, ідеї Бога є прямим порушенням природних прав особистості і повним аналогом спокушання малолітніх. В якійсь мірі йому ще допустимо говорити: є, мовляв, люди, які вважають, що Бог є; ці люди роблять те-то і те-то. Але не можна говорити, що Бог є, так як це ще не доведено і поки все грунтується на Вірі.

Навіть якщо Бог і є, релігія, в тому вигляді в якому вона існує, будучи одним з інститутів людської практики, за своєю природою брехлива, звідси і лайка між її представниками.

В общем-то свобода совісті - це дійсно "говорить" словосполучення. Якщо людина володіє совістю (тобто чесний), то він не буде запевняти іншого і тим більше дитини в тому, чого не знає сам. Вірить, але не знає. У розумінні простого народу людина безсовісний і безчесний - поняття тотожні. Тут мають місце поняття правди і брехні. Декларація про свободу совісті - не що інше, як деклароване на міжнародному рівні право на безвідповідальну брехня, що виводить останню з-під юрисдикції закону про шахрайство (весь інститут віри, ймовірно, таким і є).

Від чого ж вільна совість в цьому словосполученні - ясно від чого - від докорів. Закон про свободу совісті звільняє віруючого від її докорів (горезвісне відпущення гріхів), але про це в "цивілізованому" суспільстві говорити непристойно. Більш того, безперервно звучать слова про якусь духовності, яка де-факто є її антиподом. Закон про свободу совісті звільняє звідника душ від докорів сумління, переводить їх у розряд (стан) войовничих розпусників, впевнених у своїй правоті і забороняють іншим втручатися в цю брудну справу. Не випадково будь-яка релігія виключно брехлива і агресивна - починаючи зі Свідків Єгови.

У той же час він звільняє і спокушених від усіляких докорів сумління, роблячи їх життя щодо спокійною. Чого противитися, бунтувати, боротися за природні права людини, адже на все воля Божа. У цьому його привабливість.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

43 + = 46