Тенденции

властивості алгоритму

властивості алгоритму

Алгоритмом називається точна інструкція виконавцю у зрозумілій для нього формі, що визначає процес досягнення поставленої мети на основі наявних вихідних даних за кінцеве число кроків.

Основними властивостями алгоритмів є:

1. Універсальність (масовість) - застосовність алгоритму до різних наборів вихідних даних.

2. Дискретність - процес вирішення завдання за алгоритмом розбитий на окремі дії.

3. Однозначність - правила і порядок виконання дій алгоритму мають єдине тлумачення.

4. Кінцівку - кожне з дій і весь алгоритм в цілому обов'язково завершуються.

5. Результативність - по завершенні виконання алгоритму обов'язково виходить кінцевий результат.

6. Здійснимість - результату алгоритму досягається за кінцеве число кроків.

Алгоритм вважається правильним, якщо його виконання дає правильний результат. Відповідно алгоритм містить помилки, якщо можна вказати такі допустимі вихідні дані або умови, при яких виконання алгоритму або не завершиться взагалі, або не буде отримано жодних результатів, або отримані результати виявляться неправильними.

Виділяють три великих класи алгоритмів:

- обчислювальні алгоритми, що працюють з порівняно простими видами даних, такими як числа і матриці, хоча сам процес обчислення може бути довгим і складним;

- інформаційні алгоритми, що представляють собою набір порівняно простих процедур, які працюють з великими обсягами інформації (алгоритми баз даних);

- керуючі алгоритми, що генерують різні керуючі впливи на основі даних, отриманих від зовнішніх процесів, якими алгоритми керують.

властивості алгоритму

дискретність (Переривчастість, роздільність) - алгоритм повинен представляти процес вирішення завдання як послідовне виконання простих (або раніше визначених) кроків. Кожна дія, передбачене алгоритмом, виконується тільки після того, як закінчилося виконання попереднього.

визначеність - кожне правило алгоритму має бути чітким, однозначним. Завдяки цій властивості виконання алгоритму носить механічний характер і не вимагає ніяких додаткових вказівок або відомостей про розв'язуваної задачі.

результативність (Кінцівку) - алгоритм повинен призводити до вирішення завдання за кінцеве число кроків.

масовість - алгоритм рішення задачі розробляється в загальному вигляді, тобто він повинен бути застосовний для деякого класу задач, що розрізняються лише вихідними даними. При цьому вихідні дані можуть вибиратися з деякою області, яка називається областю застосовності алгоритму.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

+ 85 = 92