Тенденции

зв’язок корпоративна

Корпоративна стільниковий зв'язок

Корпоративна стільниковий зв'язок - важлива складова будь-якого сучасного бізнесу, так як забезпечує своєчасну і швидку передачу і отримання необхідної ділової інформації співробітникам компанії, а, отже, своєчасне прийняття яких-небудь рішень, що ведуть до успішної діяльності організації.

Корпоративна зв'язок МТС допоможе Вашій організації здійснювати централізований контроль витрат, витрачених на переговори і, виходячи з цього, гнучко регулювати ліміти, відведені окремому співробітнику для ефективного виконання його обов'язків.

Корпоративний мобільний зв'язок МТС, що дозволяє вибрати найбільш вигідний тариф, передбачає наявність значних знижок на телефонні переговори як з абонентами всередині мережі, так і з абонентами інших операторів зв'язку, а також на дзвінки, що здійснюються в інші міста або країни.

На даний момент виділяється три групи тарифів:

 • Найдорожчі, але доступні тарифи - тарифи для приватних осіб. Оформляються на приватна особа.
 • Менш дорогі, але і менш доступні тарифи - корпоративні. Оформляються на юридичну особу.
 • Найвигідніші і легкодоступні тарифи - корпоративні тарифи від партнерів МТС. Оформляються на приватне / юридична особа

Корпоративні тарифи спочатку задумувалися і створювалися для больштх корпорацій. Оскільки корпорація - це завжди бажаний оптовий клієнт для оператора зв'язку - такі тарифи завжди були самими вигодномі, а й самими важкодоступними для простих смертних.

Саме тарифи з останньої, найпривабливішою групи і продає наша компанія.

Корпоративна стільниковий зв'язок МТС

Описуючи переваги, якими володіє корпоративна стільниковий зв'язок МТС, ми не просто пропонуємо Вам скористатися послугами даного оператора, а пропонуємо використовувати найпередовіші технології зв'язку, максимально поліпшують організацію праці та бізнесу, перевірені на власному досвіді і отримали визнання багатьох абонентів.

Корпоративний мобільний зв'язок МТС - це дійсно вигідно, надійно і сучасно.

© 2009-2017 Безлімітні тарифи MTSUNLIM.RU. Всі права захищені.

Послуги зв'язку надають компанії ВАТ «МТС», ВАТ «ВимпелКом», ВАТ «Мегафон», ТОВ «Йота».

Положення про корпоративного зв'язку

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОРПОРАТИВНІЙ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

  1.1. Це Положення визначає порядок надання корпоративного мобільного зв'язку співробітникам ТОВ «______________9raquo; (Далі по тексту - Товариство), встановлює порядок надання корпоративного мобільного зв'язку, вимоги до користування корпоративним мобільним зв'язком, норми і порядок відшкодування витрат на корпоративний мобільний зв'язок.

1.2. Вимоги цього Положення є обов'язковими для всіх працівників товариства, які беруть участь у виконанні операцій, передбачених цим Положенням.

1.3. У виконанні операцій, визначених цим Положенням, беруть участь:

- Генеральний директор (заступник);

1.4. Вимоги цього Положення можуть поширюватися на всіх працівників Товариства, з ким укладені трудові договори, в тому числі на сумісників і тимчасових працівників.

1.5. Засоби мобільного зв'язку надають співробітнику на час його роботи в Товаристві з метою підвищення ефективності управління та оперативного обміну інформацією.

1.6. Перелік посад співробітників Товариства, яким надається корпоративний мобільний зв'язок, визначено цим Положенням (Додаток №1). У разі виробничої необхідності цей перелік може бути змінений або доповнений на підставі наказу Генерального директора.

1.7. Основні терміни, які використовуються в цьому Положенні:

- «Корпоративний мобільний зв'язок» - сукупність послуг мобільного зв'язку, що надаються оператором мобільного зв'язку на підставі договору, укладеного з Товариством, і використовуваних співробітниками Товариства;

- «Корпоративна SIM-карта" - інтелектуальна карта стандарту GSM, що належить Товариству і використовувана співробітником для корпоративного мобільного зв'язку;

- «Корпоративний мобільний апарат» - бездротової цифровий телефонний апарат стандарту GSM, що належить Товариству і виданий співробітникові по Акту прийому-передачі для користування корпоративним мобільним зв'язком;

- «Ліміт корпоративного мобільного зв'язку» - гранична вартість спожитих послуг мобільного зв'язку, встановлена ​​Наказом Генерального директора для конкретного співробітника, що використовує корпоративний мобільний зв'язок, на кожен календарний місяць.

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ КОРПОРАТИВНІЙ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ

2.1. З метою підвищення оперативності та ефективності прийняття управлінських рішень, пов'язаних з виробничо-господарською діяльністю, Товариство за свій рахунок забезпечує визначених категорій громадян співробітників можливість використання корпоративного мобільного зв'язку.

2.2. Працівники забезпечуються корпоративним мобільним зв'язком тільки на період роботи в Товаристві шляхом видачі працівникові корпоративної SIM-карти.

2.3. При відсутності у працівника мобільного апарату для користування корпоративним мобільним зв'язком, йому разом з корпоративної SIM-картою може видаватися корпоративний мобільний апарат.

2.4. Якщо виконання трудових функцій працівника пов'язане з необхідністю використання корпоративного мобільного зв'язку, видача SIM-карти (мобільного апарату) проводиться на підставі письмової заявки працівника (Додаток №2), затвердженої Генеральним директором.

2.5. Користування корпоративним мобільним зв'язком здійснюється на підставі лімітів корпоративного мобільного зв'язку, визнаних достатніми для вирішення співробітниками виробничих завдань в рамках посадових обов'язків.

2.6. Якщо виконання трудових функцій працівника пов'язане з необхідністю використання корпоративного мобільного зв'язку, видача SIM-карти, закріплення корпоративного номера і встановлення ліміту здійснюється наказом Генерального директора.

2.7. Протягом двох робочих днів з моменту підписання наказу працівнику видається SIM-карта під розпис і (при необхідності) мобільний апарат за актом прийому-передачі.

2.8. У випадках, викликаних виробничою необхідністю, встановлений ліміт корпоративного зв'язку може бути змінений. Зміна ліміту здійснюється на підставі особистої заяви працівника або службової записки безпосереднього керівника та наказу Генерального директора з 1-го числа місяця, наступного за поточним.

2.9. На час відпустки або тимчасової непрацездатності працівника за ним зберігається встановлений ліміт корпоративного зв'язку в цілях забезпечення оперативного зв'язку в разі виникнення виробничої необхідності.

3. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ КОРПОРАТИВНІЙ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКОМ

3.1. Співробітник, який користується корпоративним мобільним зв'язком, повинен використовувати її тільки в службових цілях.

3.2. При використанні корпоративного мобільного зв'язку не за призначенням все особисті телефонні переговори підлягають оплаті працівником.

3.3. Співробітник, який використовує корпоративний мобільний зв'язок, зобов'язаний відповідати на вхідні телефонні дзвінки протягом робочого дня, а також в період відпустки або тимчасової непрацездатності з метою забезпечення оперативного зв'язку. За недотримання даного пункту до співробітника може бути застосовано дисциплінарне стягнення.

3.4. Під час перебування працівника у службовому відрядженні всі дзвінки, зроблені поза робочим часом (в тому числі у вихідні та святкові дні), підлягають оплаті Товариством.

3.5. У разі направлення працівника у службове відрядження за межі Російської Федерації право використання корпоративного мобільного зв'язку надається співробітнику наказом Генерального директора на підставі службової записки співробітника з обґрунтуванням необхідності використання мобільного зв'язку за кордоном. На підставі резолюції Генерального директора заступник генерального директора візує, а помічник керівника оформляє заявку оператору мобільного зв'язку на підключення роумінгу.

3.6. Оплата рахунків за послуги мобільного зв'язку здійснюється бухгалтерією на підставі договорів, укладених Товариством з оператором мобільного зв'язку.

4. НОРМИ І ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ перевитрати ЛІМІТУ КОРПОРАТИВНІЙ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ

  4.1. Як документального підтвердження витрат на корпоративний мобільний зв'язок помічник керівника організовує отримання від оператора, який надає мобільний зв'язок, деталізації дзвінків по всьому корпоративними номерами, використовуваним в Товаристві.

4.2. У разі перевищення встановленого ліміту корпоративного мобільного зв'язку в результаті проведення переговорів, пов'язаних з виконанням службових обов'язків, працівник повинен в службовій записці обґрунтувати необхідність проведення даних переговорів і передати її на розгляд Генеральному директору Товариства.

4.3. При перевищенні встановленого ліміту корпоративного мобільного зв'язку сума витрат, не підтверджена виробничою необхідністю, підлягає оплаті працівником за допомогою утримання грошових коштів з його заробітної плати.

5. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКА, використовують КОРПОРАТИВНУ SIM-КАРТУ І КОРПОРАТИВНИЙ МОБІЛЬНИЙ АПАРАТ

5.1. Працівник несе відповідальність за збереження виданих йому коштів корпоративного мобільного зв'язку (SIM-карти, мобільного апарату). У разі втрати або ненавмисної псування засобів корпоративного мобільного зв'язку працівник за рахунок особистих коштів:

- відновлює SIM-карту з тим же номером у оператора, який надав SIM-карту;

- ремонтує, а в разі неможливості проведення ремонту (відновлення) набуває мобільний апарат.

5.2. Засоби корпоративного мобільного зв'язку (SIM-карта і / або мобільний апарат) передаються працівнику за актом прийому-передачі. В день звільнення працівник зобов'язаний повернути SIM-карту і / або мобільний апарат за актом прийому-передачі матеріальних цінностей.

5.3. Контроль повернення коштів корпоративного мобільного зв'язку (SIM-карта, мобільний апарат) покладається на помічника керівника.

6.1. Контроль над виконанням цього Положення покладається на ________________________

6.2. Це Положення може бути доповнено, змінено або скасовано наказом Генерального директора Товариства.

про корпоративного мобільного зв'язку

корпоративного мобільного зв'язку

про корпоративного мобільного зв'язку

на надання корпоративної

1. Ф.І.О. співробітника, посада ________________________________________________________

2.оформленняSIM-карти

 • Оформити SIM-карту вперше
 • Переоформити особисту SIM-карту, закріплену за мобільним номером ______________________, оформлену на _______________________________________

паспорт: серія _________ № _______________ виданий _______________________________

3.Термін надання корпоративного зв'язку

  :
 • Безстроково (на період роботи на підприємстві)
 • На період з _____________ по _______________

4. Ліміт корпоративного зв'язку ____________ руб.

6. Примітка _______________________________________________________

керівник ________________ _____________ ____________________

Генеральний директор _____________ / ___________________

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

91 − 82 =